Tillgångar Eget kapital och skulder Kontoplan liten, - Biz4You

7024

SystemQ affärssystem, EU BAS, konto 7690

12 297,75 Övriga extema kostnader. 5011 7690. Övriga personalkostnader. S:a Personalkostnader. Perioden. 18 feb 2021 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup. 120 796, 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal 7690 Övriga personalkostnader.

  1. Info kirjakauppa pori
  2. Kvall helg goteborg jobb

4149 Övriga kostnader Aktiviteter. 60 000 SEK. Övriga utgifter/Kostnader. 5010 Lokalhyra. 80 000 SEK 7690 Övriga personalkostnader. 8 000 SEK. Totalt. Summa övriga intäkter. 14 000,00.

Övriga skulder till kreditinstitut 7690 Övriga personalkostnader. Summa  3990 Övriga sidointäkter. 0.

Resultatrapport - Idrefjällens Golfklubb

7611 Kongress/Konferens. -64 452. -26 391.

Tips och trix för att välja rätt bokföringskonto - SpeedLedger

7690 övriga personalkostnader

6999 SGF 7690 Övriga personalkostnader. -30000.

7690 övriga personalkostnader

80 000 SEK 7690 Övriga personalkostnader. 8 000 SEK. Totalt. Summa övriga intäkter. 14 000,00.
Kemi laboration mall

-64 452. -26 391. 7690 Övriga personalkostnader. -14 060.

7 000,00. 81,8. 7690 Övriga personalkostnader. 0,​00. 4149 Övriga kostnader Aktiviteter. 60 000 SEK. Övriga utgifter/Kostnader. 5010 Lokalhyra.
Hematologen 3 lund

7690 övriga personalkostnader

Övriga gruppförsäkringspremier: 7590: Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 76 : Övriga personalkostnader : 7600: Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610: Utbildning: 7620: Sjuk- och hälsovård: 7621: Sjuk- och hälsovård - avdragsgill: 7622: Sjuk- och hälsovård - ej avdragsgill: 7623: Sjukvårdsförsäkring, ej 2009-07-23 Jag har använt mig av 7690 övriga personalkostnader för den skattepliktiga presentkortsgåvan men nu ska jag även bokföra en skattefri gåva var ska jag lägga den? Det som rör till det är att jag även bokfört personalkaffe som är en skattefri förmån på 7690 enl råd från er. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 70 Löner till kollektivanställda. 7000. Löner till kolle (gruppkonto) 7010. Löner till kollektivanställda.

8422 Dröjsmålsräntor för  9 okt.
Hymnary songs
Resultatrapport - Linköping Dancing Team

0,00. 0. -292,00.

Reseräkning A 1 Checklista för reseräkning 2 1. Om du inte

Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst 18 månadslöner. Personalkostnader -52 948 -20 804 -49 207 3 740 Lokalhyror -4 348 -1 598 -4 313 35 Köp av tjänster -22 837 -7 860 -23 726 -889 Utdebitering personalkostnader 30 633 12 621 29 059 -1 574 Övriga kostnader -46 211 -17 421 -46 053 157 Verksamhetens kostnader -95 710 -35 061 -94 240 1 470 Verksamhetens nettokostnader -54 019 -22 135 -54 568 -548 Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning). Lönekostnader: Faktiska … Posten övriga intäkter budgeteras för 2009 totalt till 49 mkr varav 46 mkr består av utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS och 3,5 mkr utgörs av budgeterad ersättning från … Övriga rörelseintäkter Summa rörelselntäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 2019 800 483 1 943 802 426 -593 334 -175 505 -813 735 -1 582 567 -780 141 21 PM DATUM: 2008-12-03 AVDELNING: Administrativa avdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring. Re: Vilket konto ska jag använda för övriga personalkostnader 7600 eller 7690?

Summa personalkostnader. 944 118, 24. Rörelseresultat. 112 381,76 skatt. 0,00.